مهمان ناخوانده!

ناخوانده بیا... به خاطرات برگ های پاییزی

مهربان بی انتها

  خدا را گفتم: بگذار جهان را قسمت کنیم..

 

آسمون مال تو ، زمین مال من!

 

خدا خندید و گفت : تو بندگی کن همه دنیا مال تو...من هم مال تو

[ 93/04/28 ] [ 15:57 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

....

در امتداد تلاقی دو نگاه پر از حرف هایی است که زبان از فهم آن عاجز است ..

 

گاهی لازم است زبان ، در حسرت کلام نگاه ها بماند

 

.........و باز هم سلام..سلامی به بلندای فاصله ها

[ 93/04/18 ] [ 16:30 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

جاذبه

 

جاذبه سیب آدم را به زمین زد و جاذبه زمین سیب را.


 
فرقی نمیکند
 
سقوط


سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست.

[ 92/12/09 ] [ 13:28 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

حرف دل

 

 

  قصیده ای بی انتهاست حرف های دلم با تو...

 

 طولانی و سخت مثل گذشتن ثانیه هایی که

 

قدم هایت مرا با تنهایی عجین کرد و

 

اما نه سخت تر از دیدن آغوشی دیگر که برایت گشوده شد

 

اما خودمانیم

 

هر قدم که دور شدی سرسختی به من نزدیک تر شد

 

و حالا سر سختی نقطه پایان قصیده ی منست...

                 

 

           

[ 92/06/19 ] [ 1:18 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

چشم انداز رویا ها

 

 

 آرامش فرو رفتن در رویا  انزوا نیست،

 

 

بلکه برخورد قشنگ و زیبا با واقعیت های زندگی است

 

 

++شاید گاهی لازم است ساعاتی را رویایی بگذرانیم.++

 

 

 

 

[ 92/03/25 ] [ 17:45 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

افکار عذاب آور

 

   هیچ چیز عذاب آور تر از  این نیست که چشم باز بکنی و ببینی که هنوز زنده ای و باید

 

     باز هم با دنیا بجنگی

 

      با دنیا و تمام افکاری که  باهاشون روزت رو به شب نزدیک  میکنی

 

      و خیال رو به واقعیت...

 

 

[ 92/03/11 ] [ 18:3 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

هفت سین من..سال نو مبارک

[ 92/01/07 ] [ 0:32 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

وفا+صداقت=خوشبخـــتی

 

 

 در زمانی که وفـــــــــا، قصه برف به تابستان است و

 

صداقـــــــــــــت گل نایاب

 

به چه کس باید گفت: با تو خوشبخت ترین انســــــــــانم...

[ 91/12/22 ] [ 20:46 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

زندگی

 

زندگی مثل آب توی یه لیوان ترک خورده است

 

بخوری تموم میشه

 

نخوری حروم میشه

 

از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه..!

[ 91/11/29 ] [ 20:26 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]

فاصله ها

 

 

دوری ودوستی کدام است؟

 

افسانه ها را رها کن

 

فاصله هایند که َ َعشــــــق َ َرا می بلغند

 

من اگر نباشم دیگری جایم را پر می کند

 

به همین سادگی....

 

[ 91/10/28 ] [ 16:14 ] [ مهمان ناخوانده ] [ ]